Թափուր հաստիքներ

 • 21.03.22, 10:13
  Հայտարարություն
  Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի արարողակարգի և կազմակերպչական հարցերի վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 33-1.2-Մ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:
 • 21.03.22, 09:54
  Հայտարարություն
  Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի արարողակարգի և կազմակերպչական հարցերի վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 33-1.2-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:
 • 21.03.22, 09:48
  Հայտարարություն
  Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի արարողակարգի և կազմակերպչական հարցերի վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 33-1.2-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:
 • 21.03.22, 09:38
  Հայտարարություն
  Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 33-1.1-Մ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:
 • 21.03.22, 09:23
  Հայտարարություն
  Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 33-1.1-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:
 • 18.03.22, 10:33
  Հայտարարություն
  Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի արխիվի բաժնի արխիվավարի (ծածկագիր՝33-2.2-Մ6-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը համալրելու համար: