Որակավորման հանձնաժողովի կազմը

Որակավորման հանձնաժողովը կազմված է 9 անդամից: «ՀՀ քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի համաձայն՝  որակավորման հանձնաժողովի կազմում են քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալներից մեկը, քննչական կոմիտեի 4 ծառայող, 4 իրավաբան-գիտնական:

Որակավորման հանձնաժողովի անդամներին նշանակում է քննչական կոմիտեի նախագահը՝ 3 տարի ժամկետով: Որակավորման հանձնաժողովը ղեկավարում է քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալը:

Որակավորման հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող`
Արմեն Խաչատուրյան

ՀՀ ՔԿ նախագահի խորհրդական,  իրավաբանական գիտությունների դոկտոր

Անդամներ՝

Կամո Շառոյան ՀՀ ՔԿ տարածքային քննչական վարչությունների գործունեության վերահսկողության գլխավոր վարչության  պետ
Ազատ Գևորգյան ՀՀ ՔԿ Երևան քաղաքի քննչական վարչության պետ
Հայկ Երեմյան ՀՀ ՔԿ ներքին անվտանգության վարչության պետ
Արթուր Վարդանյան ՀՀ ՔԿ իրավաբանական վարչության պետ
Վահե Ենգիբարյան Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և  կրիմինալիստիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր (համաձայնությամբ)
Տաթևիկ Սուջյան Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտիրավաբանական գիտությունների թեկնածու (համաձայնությամբ)
Միսակ Մարկոսյան    ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի պետի առաջին տեղակալ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
(համաձայնությամբ)