Բաժին

Միջազգային հարցումների ապահովման բաժին
Անուշ Աշոտի Գասպարյան
Բաժնի պետ, արդարադատության առաջին դասի խորհրդական
Հասցե` ք.Երևան, Մամիկոնյանց 46/5
Հեռախոս՝ (+374)11 880 048
Էլ. հասցե՝ investigative.comittee@investigative.am
Աշխեն Ալբերտի Գալստյան
Բաժնի պետի տեղակալ, արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական
Հասցե` ք.Երևան, Մամիկոնյանց 46/5
Հեռախոս՝ (+374)11 880-049
Էլ. հասցե՝ investigative.comittee@investigative.am