Թափուր հաստիքներ

 • 28.06.24, 11:21
  Հայտարարություն
  Կոմիտեի արտաքին կապերի, արարողակարգի և կազմակերպչական հարցերի վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն) գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 33-1.2-Մ2-7) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին
 • 27.06.24, 09:39
  Հայտարարություն
  Կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) Կոտայքի մարզային քննչական վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն) աջակցող բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 33-5.6-Մ3-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին
 • 25.06.24, 14:23
  Տեղեկատվություն
  Կոմիտեի փաստաթղթաշրջանառության ապահովման բաժնի ավագ փաստաթղթավարի (ծածկագիր՝ 33-2․7-Մ3-1) թափուր պաշտոնը համալրելու նպատակով անցկացված արտաքին մրցույթի մասին
 • 20.06.24, 12:38
  Տեղեկատվություն
  Կոմիտեի փաստաթղթաշրջանառության ապահովման բաժնի ավագ փաստաթղթավարի (ծածկագիր՝ 33-2․7-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի մասին
 • 17.06.24, 12:19
  Տեղեկատվություն
  Կոմիտեի Վայոց ձորի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 33-5.9-Մ3-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի մասին
 • 13.06.24, 14:15
  Տեղեկատվություն
  Կոմիտեի Վայոց ձորի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 33-5.9-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի մասին