Թափուր հաստիքներ

 • 21.03.22, 10:33
  Հայտարարություն
  Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի արտաքին կապերի և թարգմանության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 33-2.3-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:
 • 21.03.22, 10:21
  Հայտարարություն
  Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի արխիվի բաժնի ավագ արխիվավարի (ծածկագիր՝ 33-2.2-Մ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:
 • 21.03.22, 10:14
  Հայտարարություն
  Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ֆինանսական վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 33-1.3-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:
 • 21.03.22, 10:13
  Հայտարարություն
  Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի արարողակարգի և կազմակերպչական հարցերի վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 33-1.2-Մ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:
 • 21.03.22, 09:54
  Հայտարարություն
  Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի արարողակարգի և կազմակերպչական հարցերի վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 33-1.2-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:
 • 21.03.22, 09:48
  Հայտարարություն
  Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի արարողակարգի և կազմակերպչական հարցերի վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 33-1.2-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար: