Գլխավոր էջԳլխավոր էջ
Քննչական կոմիտեի հասցեն
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5+374(11) 880-151
ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԱՍՆԵԼ

ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի հրամանը՝ ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի օգոստոսի 27-ի թիվ 120-Ա հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

05.09.2018 10:46
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
 
Հրաման՝


 
 
 
05.09.2018., ք. Երևան, թիվ 145-Ա


Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով՝
 Հրամայում  եմ՝

1. Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի օգոստոսի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահի, նրա տեղակալների միջև աշխատանքի բաժանում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահի 2014 թվականի հոկտեմբերի 23-ի թիվ 779-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 120-Ա հրամանում (այսուհետ՝ Հրաման) կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը.

1) Հրամանի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերությունից  հանել «քրեական գործերի քննության աջակցության և» բառերը, իսկ «վարչությունների» բառը փոխարինել «վարչության» բառով,
2) Հրամանի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի «ա» պարբերությունում «ղեկավարում է» բառերը փոխարինել «համակարգում է» բառերով,
3) Հրամանի 1-ին կետի 5-րդ ենթակետի  «ա» պարբերությունում «Կոմիտեի» բառից հետո լրացնել «քրեական գործերի քննության աջակցության վարչության,» բառերով:
2. Սույն հրամանն ուղարկել Կոմիտեի նախագահի տեղակալներին, Կոմիտեի մարմինների և ստորաբաժանումների պետերին, Կոմիտեի դեպարտամենտի ղեկավարին:

 

 

                                                                                                      Հ. Գրիգորյան

                                 

 

 

27.08.2018թ., 120-Ա

Ինկորպորացիա

05.09.2018թ

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ, ՆՐԱ ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի ԹԻՎ 779-Ա ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով՝

 

Հրամայում եմ՝ 

         

1. Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) նախագահի և նրա տեղակալների միջև կատարել աշխատանքի հետևյալ բաժանումը.

1) Կոմիտեի նախագահը.

ա. ղեկավարում և վերահսկում է Կոմիտեի գործունեությունը,  ղեկավարում է Կոմիտեի կոլեգիայի աշխատանքները.
բ. համակարգում  է Կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչության աշխատանքները.
գ. ղեկավարում և վերահսկում է Կոմիտեի նախագահի խորհրդականների և մամուլի քարտուղարի աշխատանքները.
դ. կառավարում է Կոմիտեի դեպարտամենտը։


2) Կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ա. Պողոսյանը.

ա. համակարգում է Կոմիտեի տարածքային քննչական վարչությունների գործունեության վերահսկողության գլխավոր վարչության աշխատանքները.
բ. համակարգում է Կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության և մարզային քննչական վարչությունների ծառայողների կողմից նախաքննության արդյունավետ կազմակերպման աշխատանքները.
գ. ղեկավարում և համակարգում է Կոմիտեի կենտրոնական փորձագիտական հանձնաժողովի աշխատանքները:

3) Կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ս. Ավետիսյանը.

ա. համակարգում է Կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության աշխատանքները։

4) Կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ա. Կրկյաշարյանը.

ա. համակարգում է Կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության աշխատանքները.
բ. ղեկավարում և համակարգում է Կոմիտեի որակավորման հանձնաժողովի աշխատանքները։

5) Կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ա. Ղամբարյանը.

ա. համակարգում է Կոմիտեի քրեական գործերի քննության աջակցության վարչության,  միջազգային հարցումների ապահովման և կազմակերպական- վերլուծական բաժինների աշխատանքները.
բ. ղեկավարում և համակարգում է Կոմիտեի կարգապահական հանձնաժողովի, Կոմիտեի դեպարտամենտում պետական ծառայության թափուր պաշտոնների զբաղեցման համար մրցութային հանձնաժողովի աշխատանքները:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Կոմիտեի նախագահի 2014 թվականի հոկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահի, նրա տեղակալների միջև աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին»  թիվ 779-Ա հրամանը:

3. Սույն հրամանի կատարման վերահսկողությունը վերապահել Կոմիտեի նախագահին։

4. Սույն հրամանն ուղարկել Կոմիտեի նախագահի տեղակալներին, Կոմիտեի մարմինների և ստորաբաժանումների պետերին, Կոմիտեի դեպարտամենտի ղեկավարին:

 

 

 

 

                                                                                                      Հ. Գրիգորյան

 


Մեկնաբանություններ
Ձեր էլ.հասցեն մնում է գաղտնի